“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

workshop of dialoogbegeleiding

werkdruk-onderzoekLeren doe je samen. In een veilige groep is ruimte om ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen. Daar is normaal weinig tijd voor. Daarom is een workshop of dialoog geschikt bij minder gemakkelijke onderwerpen. Iedereen komt aan bod, verbanden worden gelegd, de kern komt op tafel. Zo ontstaat gezamenlijk leren.

werkgerelateerd én persoonlijk

Ik begeleid groepen en teams op werkgerelateerde én persoonlijke thema’s zoals werkdruk, energie & werkplezier; inzetbaarheid, conflict en samenwerking, positieve gezondheid. Mijn focus is gericht op kansen, mogelijkheden, ingangen, oplossingsrichtingen. Door een veilige gespreksomgeving te creëren ontstaat een ruimte voor samen leren. Tijdens de workshop of dialoog én daarna. Want leren doe je samen, elke dag.

open gesprek via dialoogbegeleiding

Een open dialoog is als een breekpunt in organisaties. Door een complex onderwerp bespreekbaar te maken kunnen persoonlijke ervaringen worden gedeeld. Zo gaan de deuren open. Het opent daarnaast een cultuur en draagt bij aan verandering. Persoonlijke veranderingen én beweging in teams. Het kan ook een moment zijn om meer structurele oorzaken voor stress of conflict te ontdekken. Hiermee werkt u aan een gezond werkklimaat en voorkomt u onnodige uitval.

Haarlem in Dialoog

Speciaal voor de regio Haarlem hebben we Haarlem in Dialoog opgezet.

Voor een workshop of dialoog belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl