“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

vertrouwenspersoonHet gebeurde vanochtend tijdens een podcast op De Correspondent. Georgina Verbaan werd geïnterviewd, haar onrust was hoorbaar in haar stem en via haar tussenwoorden. ‘Waarom zo onrustig? Wat is er aan de hand?’, ik vroeg het me af. Vervolgens luisterde ik wat nauwkeuriger. Lex Bohlmeijer – mijn favoriete podcast interviewer – deed enorm zijn best om in contact te komen. Ook Georgina Verbaan deed enorm haar best maar helaas. De eenzaamheid knalt door de speakers heen. Mijn hart deed pijn.

eenzaamheid wordt normaal

Die week ervoor begeleidde ik een dialoog voor alleenstaande senioren. En ja, ook hier zit de eenzaamheid aan één kant van de tafel. Aan de overkant van dezelfde tafel zitten senioren die graag aandacht en warmte willen geven. Hun armen staan wijd open. Helaas, hun aanbod lijkt niet te passen op de wensen van de eenzame contactzoeker. De afwijzing wordt zichtbaar. Als dialoogbegeleider vraag ik me af: ‘Wat staat me te doen? Gaat het nog ergens heen?’ Ik ben zoekend.

stilte doet zijn werk

Ik kies mijn werkwijze en leun achterover, doe helemaal niets. Gespreksbegeleiding in stilte. En de stilte doet z’n werk. Ineens hoor ik de eenzame contactzoeker zeggen: “ik zit tegenover jullie. Ik had ook bij jullie kunnen zitten”. Haar verlorenheid lijkt ineens even verdwenen. Mijn antenne gaat aan. ‘Vindt ze haar eigen ingang?’  In afwachting zeg ik: “veranderen van zitplaats kan altijd”. En voilà, ze staat op. Rustig beweegt ze naar de overkant. Ze gaat zitten tussen een man en een vrouw die haar met plezier ontvangen. Haar gezicht begint zelfs een beetje te stralen. Ze wordt uitgenodigd voor een kopje koffie, ze accepteert.

Meer weten over de dialoog als krachtig middel voor contact en verbinding? Ik kom graag meer vertellen. Telefoonnummer: 06 – 22 600 752.

conflictVoor een veilige en plezierige werkomgeving natuurlijk! Maar ook vanwege de nieuwe Arbowet die per 1 juli 2017 ingaat. Deze wet verplicht bedrijven om werknemers te beschermen tegen zogenaamde psychosociale arbeidsbelasting. Dat is een vaag begrip voor veroorzakers van stress op de werkvloer zoals hoge werkdruk, arbeidsconflicten, pesten en (seksuele)intimidatie of agressie en geweld.

wat levert het op?

Vertrouwenspersonen opereren in de onderstroom. Eigenlijk zie je ze bijna niet en dat is precies goed. Maar: daardoor zie je eigenlijk niet goed wat het oplevert. Vertrouwenspersonen spreken uiteraard niet over hun behaalde resultaten. Daarom voor u een (niet uitputtend) lijstje.

  1. Escalatie vóór zijn. Zorgen dat het probleem voortijdig de wereld uitgaat. Is dat niet wat iedereen wil? Dit bespaart veel onrust in het team. De vertrouwenspersoon vervult hier een interessante rol als veilig gesprekspartner voor de medewerker. Het contact verheldert de situatie. Samen wordt gezocht naar een passende oplossing of vervolgpad. Hoog opgelopen emoties kunnen langzaam tot rust komen en worden vertaald naar logisch handelen.
  2. Ziekteverzuim vóór zijn. Langdurige stress maakt mensen ziek. Dat kost de werkgever geld terwijl de medewerker de persoonlijke last draagt. Daar heeft niemand wat aan. In contact met de vertrouwenspersoon ontdekt de medewerker wat hem te doen staat. Samen de situatie bespreken en zoeken naar een passende oplossing of vervolgpad. De medewerker houdt de regie in handen.
  3. Formele klachten vóór zijn. Een formele klacht van een medewerker zet de situatie op scherp. Er moet een procedure worden opgestart. De partijen komen tegenover elkaar te staan. Na zo’n procedure is het moeilijk om weer ‘gewoon’ aan het werk te gaan. Het werk van de vertrouwenspersoon ligt vóór de klachtenprocedure. Door zijn of haar inspanning kan de situatie tot rust. De formele klacht blijkt dan niet nodig.
  4. Wakkere mensen. Eén gesprek met een vertrouwenspersoon kan al verhelderend werken. Juist als de situatie op de werkplek even tegenzit of spannend wordt. Dit creëert wakkere mensen die hun perspectief verbreden.
  5. Keurmerk of accreditatie. Om hiervoor in aanmerking te komen is een geschoolde vertrouwenspersoon is soms een voorwaarde. Het maakt onderdeel uit van een degelijke bedrijfsvoering.

wie gaat het doen?

De vertrouwenspersoon is geen probleemoplosser. De vertrouwenspersoon activeert medewerkers om zélf te denken en te kiezen voor oplossingen en vervolgstappen. Het meest ideaal is een extern vertrouwenspersoon met kennis van zaken die de balans weet te vinden tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Dat voelt voor medewerkers het veiligst terwijl de werkgever kan vertrouwen op de grootste toegevoegde waarde.

Wilt u meer informatie over nut en noodzaak van de vertrouwenspersoon? Ik ga graag met u in gesprek.

succesvol onderhandelen opstarten de oplossingsgerichte dialoog

Klagende medewerkers doen dat vaak vanuit liefde voor het bedrijf. Ik schreef hier al over in mijn blog: de kracht van conflict. Een aanhoudend conflict infecteert een team. Succesvol onderhandelen is nodig, het brengt de rust terug.  Hoe begeleid je als leidinggevende het win-win gesprek tussen twee conflicterende medewerkers?

oplossingsgericht in gesprek

Nodig de twee medewerkers uit voor een open gespreksuccesvol-onderhandelen

 1. spreek omgangsvormen af zoals: we laten elkaar uitpraten, alles wat we bespreken blijft in deze ruimte, we luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars standpunten, we zoeken naar een gezamenlijke oplossing.
 2. individuele visies uitvragen: geef beide partijen de tijd om de beschrijven wat er aan
  de hand is. Als de één spreekt, luistert de ander. Spreek vooraf de maximale spreektijd per persoon af (niet meer dan 5 minuten).
 3. formuleer het conflict: formuleer de essentie van het conflict. “Klopt het dat jullie conflict gaat over ….”. Check bij beide personen of deze herformulering klopt.  Schrijf het eventueel op een flap-over.
 4. toekomst formuleren: geeft beide partijen de tijd om te formuleren wat zij in de plaats willen van dit conflict. Herinner hen aan de omgangsvorm: “we zoeken een gezamenlijke oplossing”. Relevante vragen zijn: “Wat zijn hun wensen en behoeften? Hoe kunnen zij succesvol samenwerken? Wat hebben ze nodig van elkaar? Wat hebben ze nodig van hun leidinggevende? Wat hebben ze nodig van hun collega’s? Wat is er nog niet gezegd?”  Schrijf de geformuleerde toekomst op een flap-over.
 5. eerste stap: kies samen de eerste stap (niet vergeten!). Plan een vervolgafspraak voor over één week.

Succes!

de kracht van conflict zoek de positieve intentie

conflict“Boosheid komt uit een liefdevol hart. Spreek daarom met klagende medewerkers. Zij hebben een positieve intentie”, zo sprak Fritz Mautsch afgelopen vrijdag tijdens een symposium over conflict & leiderschap. Herkenbaar! Alle klagende medewerkers die ik spreek dragen de organisatie een warm hart toe. Toch is het ergens misgegaan.

een sudderend conflict

Klagende medewerkers zijn ergens diep door geraakt, zij maken zich emotioneel druk om iets of iemand. Er is een verschil van mening, natuurlijk. Maar waarden of doelen lijken zo onverenigbaar dat dit zorgt voor een onoverkomelijke botsing. En wat gebeurt er dan?

Vaak trekken de conflicterende partijen zich terug. Ieder organiseert een eigen achterban en zoekt bevestiging in de eigen standpunten. De relaties verharden. Misschien herken je het wel? Het is een natuurlijke reactie van ons mensen. We willen het liefst veiligheid en bevestiging.  Terwijl het aangaan van een conflict vaak pijn doet, kwetsend is. Maar uiteindelijk heeft het altijd gevolgen.

goed leiderschap bij conflict

Een goed leider neemt het stuur in handen door de open dialoog aan te gaan, tijdig en met respect voor de persoon en zijn of haar mening. Wat is precies de positieve intentie van de klagende medewerker? Waar ligt de zogenaamde ‘common ground’, het veld voor werkbare oplossingen. Hierover meer tijdens mijn volgende blog.

 

Samen leren gaat sneller en is leuker! ervaring delen, feedback krijgen

intervisieJa echt! Misschien heb jij twijfels? Dan begrijp ik dat helemaal. Ook ik was eerst een twijfelaar. Ik hoorde bij de groep ‘liever alleen’, dat beviel me jarenlang prima. In 2008 ben ik met de billen bloot gegaan. Ik wilde verder groeien, nieuwe dingen ontdekken, beter worden. Op aanraden van een collega startte ik met een 2-jarige opleiding “Transactionele Analyse in Organisaties” bij P.R.O, consult. In het begin voelde ik me helemaal niet op mijn gemak, de groep bestond uit 8 deelnemers. Maar al snel ontdekte ik dat samen leren veel sneller gaat én vele malen leuker is.

een spiegel, een oefenplek én een fanclub

Met een groep van 8 professionals gingen we aan de slag. Elke maand dompelde ik mezelf 2 dagen lang in een bad van kennisoverdracht, directe toepassing, heldere feedback en persoonlijke reflectie. Ik ontdekte hoe bijzonder het is om een groep van 8 professionals als eerlijke spiegel, praktische oefenplek én onvoorwaardelijke fanclub te hebben. De hobbels om te delen werden minder. En elke keer vertrok ik na 2 dagen met een heerlijk gevoel én een bak vol materiaal om direct toe te passen in mijn eigen werkpraktijk. Zo snel was mijn professionele ontwikkeling nog nooit verlopen. Het was de reden dat ik in 2010 ben gestart met het begeleiden van dialoogsessies en intervisie.

samen leren houdt nooit op

Die opleiding heb ik in 2010 afgerond maar het gezamenlijk leren is nooit meer gestopt. Ik leer nog steeds, samen met hen, tijdens mijn eigen 2-maandelijkse intervisiebijeenkomst. Zo heb ik ook zelf een prachtige plek om te blijven leren en te groeien.

 

 

Tijd in overvloed maar wat doe je ermee?

werkdruk-en-tijdTijd, een vreemd verschijnsel. Uiteraard, het is een objectief meetpunt om met elkaar af te stemmen: “ik zie je over een half uur!”. Maar hoe divers is onze persoonlijke ervaring met tijd: “ik heb alle tijd van de wereld”, “prima, dat fiks ik in een mum van tijd”, “nee, ik heb geen tijd” of “ik zit te wachten tot hij eindelijk tijd heeft”, “de tijd vliegt aan me voorbij..”

Een tijdje geleden hield Jacqueline Duurland een lezing over de waarde van filosofie in de huidige tijd. De Romeinse filosoof Seneca stond op haar lijst. Zijn ideeën over (de waarde van) tijd zijn bijzonder relevant in onze wereld.

Het leven dat we krijgen is niet kort, wij maken het kort; we hebben er niet te weinig van, we gooien het met bakken overboord – Seneca

Deze filosoof drukt op een actuele knop. Hoe bewust gaan we om met de tijd die wij hebben? We hebben tijd in overvloed.  De vraag is wat we ermee doen.

stress en werkdruk of innerlijke rust?

Heeft u last van stress en aanhoudende werkdruk? Dan past Seneca’s wijsheid over tijd & innerlijke rust bij u. Een van zijn hoofdvragen: “hoe besteed ik de (korte) tijd op aarde goed?” brengt u terug bij de basis: uw eigen mogelijkheid & verantwoordelijkheid om te kiezen. Zijn briefwisselingen over dit thema zijn recent gebundeld in en leesvriendelijk boekje. Hier alvast een  leesfragment.
____
Mens in Beeld – Petra Meijsen coach medewerkers & teams op weg naar effectieve zelfzorg & communicatie op de werkvloer. Wilt u ongemakkelijke onderwerpen bespreekbaar & hanteerbaar maken in uw organisatie? Belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.

Vorig blog: uw innerlijke coach staat op het balkon

uw innerlijke coach staat op het balkon vriendelijk en zonder oordeel

innerlijke-getuige“Ontwikkel een oordeelloze innerlijke getuige”. Gisteren kwam ik deze zin weer tegen, geschreven op een geeltje, het zat in mijn opschrijf & tekenboekje. Waar had ik dit eerder gelezen? Ik herinner me nog de raakheid van deze zin toen ik hem voor het eerst las. De noodzaak om die woorden vast te leggen, zodat ik ze niet zou vergeten.

eigen coach op het balkon

Ik vergat het geeltje, maar niet die oordeelloze innerlijke getuige. Al snel maakte ik er een beeld van, een persoon. Iemand die op het balkon zit, vriendelijk naar beneden kijkt, observeert. Die oordeelloze innerlijke getuige, dat is mijn eigen coach. Eentje die altijd in de buurt is en zonder oordeel kijkt naar de dingen die ik doe (of nalaat), de woorden die ik uitspreekt (of binnenhoudt), de gevoelens die mogen binnenkomen (of worden ontkent). Het is een praktische manier om én vriendelijk voor jezelf te zijn én wakker te blijven.

Een innerlijke getuige, een eigen coach hebben we allemaal.  Waar huist die van jou?

doen, denken of voelen? deuren die opengaan of dicht blijven

dominante werkstijlIeder heeft een eigen voorkeur in Doen, Denken of Voelen. Een deur die vrijwel vanzelf open gaat? Dat is onze natuurlijke competentie. Maar soms wordt het vervolgens ook weer onze valkuil. Bijvoorbeeld als we teveel blijven doen en niet meer nadenken of voelen. Of als gevoelens ons overnemen. Zodat we niet meer logisch kunnen nadenken en praktisch doen.

alle deuren belangrijk

In mij vindt u bijvoorbeeld een praktisch mens. Een doener gericht op beweging. Daarna opent mijn denkdeur: “Hoe verklaar ik dit? Doe ik wel het juiste, passend bij wat nodig is?”. Mijn logische motor gaan dan aan. Prettig! Ik creëer kader, rust en orde. Door de jaren heen heb ik geleerd om zo nu en dan óók mijn gevoel te checken. Die deur klemt een beetje. Toch ontdek ik precies daar wanneer ik mezelf voor de gek houdt. Een belangrijke deur dus.

Hoe zit dat bij jou?

 

Afgelopen zondagavond was ik in het Patronaat te Haarlem voor een optreden van Sharon Jones en The Dap Kings. Niet zomaar een optreden. Het is onderdeel van de uitgestelde tour “Give the people what they want”, de presentatie van het gelijknamige album opgenomen in 2012. Bij Sharon Jones werd in 2013 kanker geconstateerd. Na haar operatie kreeg de Queen of funk in januari haar laatste chemo. En hier was zij: vol energie en met alweer wat haar op haar hoofd.

Get up and get out

Zij zong ‘Get up and get out’, op de CD is dit een rustige song. Niet tijdens dit optreden. Het nummer heeft voor haar een nieuwe betekenis gekregen. Spetterend, emotioneel en prachtig vertelt ze ons, Harlem, over kanker in je lijf. Haar strijd werd zichtbaar, op het podium. Met haar krachtige stem en kwetsbare verhaal raakt ze de volledige zaal. Tranen in mijn ogen. Wat gaaf dat ze hier staat en dit verhaal deelt. “Get up and get out”. Sharon Jones is opgestaan. Ze heeft zichzelf bij elkaar gepakt, ze is de wereld weer ingelopen. Helemaal oké: ook zonder haar en met onzekerheid.

ervaring delen zo lang het kan

Sharon Jones beloofde ons dat ze haar ervaring deelt zolang ze hiertoe in staat is. Ze geeft gezicht en geluid aan de struggle om terug te keren na kanker. Ik neem haar voor de rest van mijn leven mee.

Wilt u in gesprek over tegenslag en hervinden van veerkracht? U bent welkom. Kijk eens bij coaching.

 

Ervaringskennis delen – Van Basten doet het voor Samen leren over werk, ziekte, herstel en gezondheid

Marco van Basten deelt zijn ervaringskennis

FluitjeRustig en beheerst deelt Marco zijn ervaringskennis rondom gezond werken met heel Nederland. Afgelopen dinsdag vertelde hij in een persconferentie dat hij terugtreedt als hoofdtrainer van AZ. De rol van hoofdtrainer geeft hem structureel klachten: fysiek en mentaal. Door de jaren heen hebben cursussen en gesprekken niet geholpen. Zijn nuchtere conclusie: “Je gaat ander werk doen, of je gaat je werk anders doen”.  Deze gerenommeerde voetbalheld en hoofdtrainer koos na rijp beraad – en na 10 jaar ervaring – voor een andere rol: assistent trainer bij AZ. Een prachtig staaltje zelfzorg. Marco van Basten neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid.

ervaringskennis laten stromen

Ook uw collega’s hebben, net als Marco soms met vallen en opstaan, geleerd om gezonder te werken. Hun individuele kennis rond ziekte, herstel en gezondheid is goud waard voor organisaties. Stelt u zich eens voor dat ook zij hun kennis beschikbaar stellen voor collega’s met vragen rond ziekte, herstel en gezondheid. U boort dan een potentieel leersysteem aan. Leest u meer over het wat en hoe in het artikel “Onbenutte kennisbron in organisaties” – over een potentieel leersysteem rond ziekte, herstel en gezondheid.

Interessante artikelen
Onbenutte kennisbron in organisaties
ESF subsidie voor gezond werken
Verzuimpreventie op uw actielijst?
Wie zorgt er dat u gezond werkt?