“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

gezond gedrag op de werkvloer

Gezond gedrag op de werkvloer staat of valt met contact. Daarom stimuleer ik werkplezier via het gesprek. Mijn interventies zijn eenvoudig én met impact. Elke dag inspireer ik directies, teams en medewerkers. Zo werken we samen werken aan gezond gedrag op de werkvloer.

Mens-in-Beeld

mijn aanbod

conflictbemiddeling voor personen en teams
kwalitatief werkdrukonderzoek voor teams en afdelingen
intervisie begeleiding voor startende of bestaande groepen
oplossingsgerichte coaching voor personen
workshop of dialoog voor groepen en teams
extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Hierbij gaat de energie naar het vergroten van werkplezier. Daarom werk ik op thema’s zoals inzetbaarheid, verzuimpreventie, conflictmanagement, samen leren en zelfmanagement.

interim HR advies

In een wereld vol specialisten werk ik als HR generalist op mensgerichte vraagstukken. Ik zorg voor inspiratie, een praktisch plan, verbinding tussen partijen en regie bij de uitvoering. Doen we nog wat de bedoeling is? Volgen we het initieel plan? Is bijsturen nodig? Houden we tempo? Zijn de juiste mensen betrokken? Hierbij ben ik niet alleen denker maar óók doener.

wakkere mensen

Een wereld vol wakkere mensen: dat is waar ik naar streef. Mensen die met energie willen (samen)werken, leven en ontdekken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen beweging. Ook en juist als het tegenzit of spannend wordt. Wakkere mensen vertonen gezond gedrag op de werkvloer. Zij staan vol in het licht, benutten kansen en kiezen voor samenwerking, ook als het spannend wordt. Dat doen zij door fris te kijken, vrij te denken en te spreken, echt te kiezen én met overtuiging te doen.

energie en werkplezier

Elke dag stimuleert Mens in Beeld energie en werkplezier. Dat zorgt namelijk voor wakkere mensen die gezond gedrag op de werkvloer laten zien. Hiervoor gebruik ik een eenvoudig model om in gesprek te gaan over ons eigen energieniveau. Tijdens coaching, werkdrukonderzoek, workshops en ontwikkeltrajecten.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.