“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

HR advies en projecten

Mens-in-Beeld

generalist die verbindt

In een wereld vol specialisten werk ik als HR generalist die doet wat nodig is. Ik bied interim projectadvies en vlotte actie als de organisatie dit zelf niet kan verzorgen. Heeft u behoefte aan een praktisch projectplan, positieve actie, verbinding en regie bij de uitvoering?  Ik heb ruime ervaring met interne en externe recruitment, onboarding, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en verzuimpreventie.

mijn werkveld

Mens in Beeld bestaat sinds 2001. Ik heb ruime ervaring met interne en externe recruitment, onboarding, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en verzuimpreventie. Sectoren waarbinnen ik regelmatig werk zijn Zorg, Welzijn, Gemeenten, Semi-overheid en Rijksoverheid. Ik breng graag orde, duidelijkheid en plezier in complexe organisaties. Mijn interventies zijn eenvoudig én met impact. Volgen we de juiste weg? Houden we tempo? Zijn de juiste mensen betrokken? Het activeren van de staande organisatie is hierbij deel van mijn aanpak.

wakkere mensen

Een wereld vol wakkere mensen: dat is waar ik naar streef. Medewerkers die met energie willen (samen)werken, leven en ontdekken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen beweging. Ook en juist als het spannend wordt of tegenzit. Wakkere mensen vertonen gezond gedrag op de werkvloer. Zij staan vol in het licht, benutten kansen en kiezen voor samenwerking. Dat doen zij door fris te kijken, vrij te denken en te spreken, echt te kiezen én met overtuiging te doen.

energie en werkplezier

Elke dag stimuleert Mens in Beeld energie en werkplezier. Dat zorgt namelijk voor wakkere mensen die gezond gedrag op de werkvloer laten zien. Hiervoor gebruik ik een eenvoudig model om in gesprek te gaan over ons eigen energieniveau. Tijdens coaching, werkdrukonderzoek, workshops en ontwikkeltrajecten.

aanvullend aanbod

conflictbemiddeling voor personen en teams
kwalitatief werkdrukonderzoek voor teams en afdelingen
intervisie begeleiding voor startende of bestaande groepen
workshop of dialoog voor groepen en teams
extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.