“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

intervisie begeleiding

Samen-lerenIntervisie begeleiding is erop gericht om startende of bestaande intervisiegroepen zelfstandig en resultaatgericht te laten functioneren.

wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning waarmee men in klein groepen “gelijken” van én met elkaar leert. Intervisie beoogt deskundigheidsbevordering op de persoonlijke vaardigheden. Is professionalisering een thema in uw organisatie? Dan is intervisie een mooie manier van leren voor professionals en leidinggevenden.

Bij de introductie van een intervisiegroep is begeleiding zinvol. Als intervisiebegeleider zorg ik voor:

een veilige omgeving voor gezamenlijk leren
de inbreng en uitleg van verschillende intervisiemethodieken
feedback op communicatieve vaardigheden binnen een intervisiegroep

Een startende groep heeft na drie begeleide sessies in principe genoeg bagage om zelf op een gedegen manier intervisie te houden.

intervisie draagt bij aan professionalisering

In een kleine vertrouwde groep van collega’s brengt een deelnemer een werkcasus in die hem of haar bezighoudt. Het gesprek kent een systematische opbouw en is gericht op een vooraf geformuleerd vraagstuk.Via constructieve vragen van anderen, kijkt deze deelnemer met frisse ogen naar dezelfde werksituatie en het eigen gedrag. Het gesprek stimuleert om nieuwe oplossingen te bedenken.

en daarna: samen blijven leren

Wilt u meer weten over deze manier van gezamenlijk professionaliseren? Ik nodig u uit om contact op te nemen. Met plezier geef ik een uitgebreide toelichting op mijn werkwijze.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl