“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

extern vertrouwenspersoon

Niet iedereen gaat met plezier naar het werk. Roddelen, pesten, intimidatie, discriminatie: het komt meer voor dan je denkt. In een gezonde organisatie wordt ongewenst gedrag aangepakt. Nog liever wordt gezond gedrag gestimuleerd via preventief beleid.  Voor beide rollen is Mens in Beeld inzetbaar als gecertificeerd extern vertrouwenspersoon.

extern vertrouwenspersoon, veilig gesprekspartner

De extern vertrouwenspersoon is een veilig gesprekspartner voor ieder die ongewenst gedrag op het werk ervaart. Medewerkers krijgen hulp bij het verhelderen van hun situatie. Ze kunnen vrijuit spreken. Wat is er precies aan de hand? Samen zoeken we naar de juiste weg, passende mogelijkheden en werkbare oplossingen. Soms vervult de vertrouwenspersoon ook een rol bij het herstellen van verbinding. Dit puur en alleen ter ondersteuning van de medewerker.

ongewenst gedrag structureel aanpakken

Er kan ook structureel sprake zijn van ongewenst gedrag in een team of afdeling. Dan is het gedrag verweven geraakt in de cultuur. In overleg met de leidinggevende zoeken we dan naar een geschikte aanpak. Via een oplossingsgericht traject wordt gebouwd aan een nieuw huis met een geaccepteerde set aan normen en waarden.

gezond gedrag stimuleren

Werken jullie allemaal met plezier? Houden zo! Een helder beleid en duidelijke afspraken over omgangsvormen helpen hierbij. Net als voorlichting en een intern gesprek. Bijvoorbeeld over de glijbaan van humor naar pesten. Mens in Beeld bouwt samen met u aan beleid en implementatie van een beleid voor gezond gedrag.  Zodat gezond gedrag op de werkvloer de norm blijft.

Ik ben door de LVV geaccrediteerd als Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen.