“veerkracht ontwikkelen door samen leren”

energie en werkplezier

Meer energie en werkplezier op het werk? U ontwikkelt veerkracht en door oplossingsgericht te denken en praktisch te doen: alleen of in gesprek met collega’s. Het aanbod voor medewerkers bestaat uit:

coachingwerk-met-een-beperking-of-chronische-ziekte

Heeft u last van een lage energie, aanhoudende stress of vragen over werken met een chronische ziekte? Oplossingsgerichte coaching biedt u frisse inzichten, een helder toekomstbeeld en nieuwe ingangen op uw weg. Mijn focus: denken in oplossingen, begeleiding bij praktisch doen, altijd met respect voor ‘wat is’.

intervisie

Bij de introductie en opstart van een intervisiegroep is intervisiebegeleiding zinvol. Intervisie ondersteunt het persoonlijk en professioneel leren in organisaties. Het stimuleert leidinggevenden en professionals om naar zichzelf te kijken in relatie tot hun rol & werk. In een kleine vertrouwde groep van collega’s brengt een deelnemer een werkcasus in.Deelnemers leren van én met elkaar, actuele situaties worden groepsgewijs besproken en ontleed.

drie-gesprek bij een verstoorde werkrelatie

Een inhoudelijk conflict over het werk wordt echt een probleem als het de samenwerking verstoort. Dan is het tijd voor afstand en oplossingen. Een drie-gesprek met een onafhankelijke partij opent hiervoor de weg. Mens in Beeld kan deze onafhankelijke rol spelen en het proces verzorgen. Doe dit op tijd! Conflicten verstoren het werkklimaat voor meerdere mensen.

dialoog over werkdilemma’s

Mens in Beeld organiseert en begeleidt dialoogsessies over diverse thema’s. In een begeleide dialoogsessie wisselen collega’s gedachten, ervaringen en leermomenten uit over werkdilemma’s. Het is ook de plek om ideeën op te halen omtrent nieuw gedrag en omgangsvormen. Huidige thema’s zijn: samenwerking & innovatie, loopbaan en mobiliteit, succesvol werken met een chronische ziekte en omgaan met werkdruk & stress.

Wilt u meer weten? Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.