“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

dialoogbegeleiding

werkdruk-onderzoekDialoogbegeleiding helpt groepen om ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen. Het is met name geschikt bij minder gemakkelijke onderwerpen. In een dialoog of groepsinterview  komt iedereen aan bod. Onderlinge verbanden worden gelegd, de kern komt op tafel.

werkgerelateerd én persoonlijk

De dialoog of het groepsinterview gaat over thema’s als: stress & werkplezier; inzetbaarheid & mobiliteit; ziekte & gezondheid, energie in teams. Werkgerelateerde thema’s die vaak voor een persoonlijke ontwikkelvraag zorgen. De gespreksleider begeleidt niet alleen het proces maar is ook inhoudelijk expert op deze thema’s.  Door een veilige gespreksomgeving te creëren ontstaat een ruimte voor samen leren.

nieuwe ideeën op tafel

Een open dialoog fungeert vaak als een breekpunt in organisaties. Een complex onderwerp is ineens bespreekbaar, partijen zitten om tafel zodat gevarieerde gedachten en ideeën op tafel komen. De deuren gaan open. Het opent een cultuur en draagt bij aan verandering. Het kan ook een moment zijn om meer structurele oorzaken voor stress of conflict te ontdekken. Hiermee werkt u aan een gezond werkklimaat en voorkomt u onnodige uitval.

draagvlak voor nieuw beleid

De opbrengst van een dialoogsessie geeft direct  materiaal voor positieve vernieuwing en nieuw beleid. Het vormt ook een basis voor gedragen besluitvorming. Kortom, u start direct met het aanpakken van een ervaren hindernis.

Voor dialoogbegeleiding belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl