“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

veerkracht op de werkvloer

Mens-in-BeeldMens in beeld dat ben ik, Petra Meijssen. Ik word vrolijk van wakkere mensen, groeiend werkplezier en veerkracht op de werkvloer. Daarom stimuleer ik het open gesprek in organisaties. Mijn interventies zijn eenvoudig én met impact. Met plezier inspireer ik directies, teams en medewerkers. Samen werken we aan gezond gedrag op de werkvloer.

van stress naar plezier

Mens in Beeld opent voor u het gesprek op de werkvloer over stress & werkplezier. Een open groepsgesprek helpt om tot bruikbare oplossingen te komen en energie te hervinden. Heeft uw behoefte aan kennis over oorzaken van werkdruk en stress? Een kwalitatief werkdruk onderzoek zorgt voor meer inzicht en een gedragen vervolgaanpak.

samen leren

Elke dag kunnen we leren en beter worden, persoonlijk en professioneel. Collega’s beschikken namelijk over interessante informatie over elkaars gedrag. Hun feedback ontvangen en direct gebruiken is dus goud waard voor de eigen ontwikkeling en professionalisering. Mens in Beeld faciliteert verschillende vormen van samen leren en groeien waaronder intervisiebegeleiding. Voor professionals en teamleiders.

conflict oplossen

Zo’n 10 tot 20% van het verzuim op het werk is het gevolg van een uit de hand gelopen meningsverschil of conflict. Het loont dus om tijdig aandacht te geven aan een stroef lopende werkrelaties. Mens in Beeld opent de route naar herstel van werkrelaties. Via conflictbemiddeling en het open gesprek  wordt broeiende onrust omgebogen naar een werkbare oplossing.

coaching voor herstel

Persoonlijke tegenslag doet een beroep op de menselijke veerkracht. Soms lukt het even niet meer om zelf een oplossing te vinden. Mens in Beeld verzorgt oplossingsgerichte coaching gericht op het hervinden van persoonlijke veerkracht op de werkvloer. De focus: denken in oplossingen én begeleiding bij praktisch doen.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.