“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

gezond gedrag op de werkvloer

Gezond gedrag op de werkvloer staat of valt met contact. Daarom stimuleer ik het gesprek. Mijn interventies zijn eenvoudig én met impact. Met plezier inspireer ik directies, teams en medewerkers. Samen werken we aan gezond gedrag op de werkvloer.

Mens-in-Beeldmijn aanbod

intervisie begeleiding voor startende of bestaande groepen
oplossingsgerichte coaching voor personen
dialoogbegeleiding voor groepen en teams
conflictbemiddeling voor personen en teams
kwalitatief werkdrukonderzoek voor teams en afdelingen
extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Belangrijke thema’s zijn: stress & werkplezier, conflict & samenwerking, balans, omgaan met weerstand, samen leren en persoonlijke ontwikkeling.

over gezond gedrag op de werkvloer

Gezond gedrag in organisaties kent vier perspectieven. De ik-bril: zorgt de medewerker goed voor zijn of haar vitaliteit, werkplezier en ontwikkeling? De interactie-bril: respecteren collega’s elkaar? Geven ze elkaar de ruimte en waarderen ze elkaars inbreng?  Stimuleren ze elkaars om samen te leren en te groeien? Helpen ze als dat nodig is? De leidinggevende-bril: stimuleert, activeert en volgt de leidinggevende de mensen in zijn team? Stuurt deze bij waar nodig, overvraagt hij of zij niet? De management-bril: faciliteert het management een veilige werksfeer, geschikte voorzieningen, gezonde werkplekken en geschikte ontwikkelmogelijkheden? Samen bouwen ze aan een gezonde organisatie vol wakkere mensen.

mijn streven

Een wereld vol wakkere mensen: dat is waar ik naar streef. Mensen die met energie willen (samen)werken, leven en ontdekken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen beweging. Ook en juist als het tegenzit of spannend wordt. Wakkere mensen vertonen gezond gedrag op de werkvloer. Zij staan vol in het licht, benutten kansen en kiezen voor samenwerking, ook als het spannend wordt. Dat doen zij door fris te kijken, vrij te denken en te spreken, echt te kiezen én met overtuiging te doen.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.