“veerkrachtige mensen maken het positieve verschil in organisaties”

gezond gedrag op de werkvloer

Gezond gedrag op de werkvloer staat of valt met contact. Daarom stimuleer ik het gesprek, de energie en het werkplezier. Mijn interventies zijn eenvoudig én met impact. Met plezier inspireer ik directies, teams en medewerkers. Samen werken we aan gezond gedrag op de werkvloer.

Mens-in-Beeldmijn aanbod

intervisie begeleiding voor startende of bestaande groepen
oplossingsgerichte coaching voor personen
workshop of dialoog voor groepen en teams
conflictbemiddeling voor personen en teams
kwalitatief werkdrukonderzoek voor teams en afdelingen
extern vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op de werkvloer

Mijn thema’s zijn: van stress naar energie & werkplezier, conflict & samenwerking, positieve gezondheid, samen leren.

wakkere mensen

Een wereld vol wakkere mensen: dat is waar ik naar streef. Mensen die met energie willen (samen)werken, leven en ontdekken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen beweging. Ook en juist als het tegenzit of spannend wordt. Wakkere mensen vertonen gezond gedrag op de werkvloer. Zij staan vol in het licht, benutten kansen en kiezen voor samenwerking, ook als het spannend wordt. Dat doen zij door fris te kijken, vrij te denken en te spreken, echt te kiezen én met overtuiging te doen.

energie en werkplezier

Mens in Beeld stimuleert energie en werkplezier. Dat zorgt namelijk voor wakkere mensen met gezond gedrag op de werkvloer. Met plezier inspireer ik groepen, teams en medewerkers. Mijn interventies zijn eenvoudig, concreet én met impact. Zo bouwen we een organisatie vol wakkere mensen met besef van eigen verantwoordelijkheid.

Voor een afspraak belt u met: 06 – 22 600 752 of mailt u naar petra@mensinbeeld.nl.